ВАШИТЕ НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ЕТИКЕТИ

Изберете вашата Dacia, за да видите новите енергийни етикети за вашите гуми.

Превозното средство, предлагано за продажба, ще бъде снабдено с една от тези референции за гуми. Окончателната референция на гумите, монтирани на избрания от вас автомобил, ще бъде потвърдена само в по-напреднал етап от процеса на доставка.


ОТИДЕТЕ ОЩЕ ПО-ДАЛЕЧ

dacia european regulation

Енергиен етикет на гума

Новите регламенти