НОВИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ СТАНДАРТИ

WLTP
WLTP
Намалете потреблението на гориво и вредните емисии.
Филтър за твърди частици (FAP)
Наименования на дизелови и бензинови двигатели
Нови наименования за дизелови и бензинови двигатели.