УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА DACIA.BG

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ САЙТ
Кеос София ЕАД е официален вносител на автомобили с марките Renault и Dacia за България. Дружеството отговаря за вноса, дистрибуцията на автомобили и части и продажбата на услуги като свързани услуги, поддръжка, гаранция и финансиране на посочените марки автомобили на територията на Република България, Кеос София ЕАД също така разчита на мрежа от оторизирани дистрибутори, за да продава автомобилите от нейните марки и свързани продукт и услуги.

Кеос София ЕАД , регистрирано в Търговския регистър с ЕИК: 131481045 с адрес на управление и кореспонденция в гр. София, бул.“Г.М.Димитров“16 А, Лендмарк Изток Тауър, ет.1, представлявано и управлявано от Калина Йорданова - Изпълнителен директор и Емил Гърнев - Прокурист. Данните за контакт на длъжностното лице за защита на личните данни са dpo@ keos.bg
и членовете на неговата мрежа (оторизирани дилъри на Renault) – списъкът с компании и техните данни за контакт е наличен тук.

Кеос София ЕАД са създали този сайт, за да можете да получавате най-новата информация за продуктите и услугите на Dacia, които се предоставят от нас и от оторизираните дилъри на Renault. Надяваме се ползването на сайта да бъде удоволствие за вас. Вашият достъп до и ползване на сайта е обвързано със спазването от ваша страна на условията, посочени по-долу, и на цялото приложимо законодателство. Тези условия изключват всяко друго споразумение, сключено между вас, Daciaили оторизираните дилъри на Dacia по отношение на използването на сайта. Вие се съгласявате, че Кеос София ЕАД и Dacia не носят отговорност към вас за загуба или щета върху имущество, произтичаща от вашето неизпълнение на задълженията, посочени в настоящия документ.
ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Всички права на собственост върху сайта, илюстрациите, изображенията, звука, текста, анимацията и други материали, които фигурират в него принадлежат на Dacia. Всички права са строго запазени. Вие нямате право да копирате, изменяте, възпроизвеждате в каквато и да е форма информацията и материалите от сайта или по друг начин да използвате сайта или да извършвате действие, което противоречи на нашите права.
ПАРОЛИ И КОДОВЕ ЗА ДОСТЪП
По време на процедурата по регистрация трябва да въведете име на профил и парола. Вие носите цялата отговорност за спазването на поверителност по отношение на името на профила и паролата, както и за всички дейности, извършени от вашия профил. Вие се задължавате (i) да информирате Кеос София ЕАД незабавно за всяко неоторизирано използване на вашия профил и / или вашата парола и / или всяко нарушение на сигурността; и (ii) да се уверявате в края на всяка сесия, че сте прекъснали връзката правилно.
ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
Този сайт предоставя информация за продуктите и услугите на Dacia, предлагани на територията на Република България. Периодично може да бъде представяна специфична географска информация, свързана с продуктите и услугите. Моля да се консултирате с вашия дилър (член на мрежата на Кеос София ЕАД) преди да поемете каквито и да е ангажименти. Въпреки че полагаме всички разумни усилия, за да гарантираме, че информацията в сайта е най-нова и точна, понякога спецификациите на превозните средства, услугите и цените могат да се променят без предупреждение. Поради интерактивното естество на сайта конфигурацията е само с илюстративна цел. Затова трябва да се свържете с вашия доставчик за конкретни детайли. На страниците на дилъра ще намерите информация, свързана с употребявани автомобили. Моля, проверете внимателно текста.   
НАЛИЧНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
По отношение на наличните превозни средства, показани на сайта, регистрирането на вашите данни по никакъв начин не представлява продажба или резервиране на избраното превозно средство/средства. Наличните превозни средства, показани на сайта, са във формата на покани и продажбите следва да се осъществяват с дилъра, който ги представя.
УСЛУГИ
Услугите, предлагани в сайта, се предоставят от членовете на мрежата на Dacia, участващи в тази кампания. Моля да се свържете с вашия участващ дилър за повече подробности. Показаните цени са препоръчителни.
ДИЛЪРСКА МРЕЖА НА RENAULT
Оторизираните дилъри на Dacia са експерти в предоставянето на информация за всички наши продукти. Винаги се консултирайте с вашия дилър. Дилърите са независими юридически лица от Кеос София ЕАД и всякакви ангажименти за закупуване на продукти или услуги се осъществяват между вас и вашия дилър. Някои страници и информация в този сайт са събрани от вашия дилър и отговорността за подобна информация се носи от съответния дилър. Все пак, ако имате някакви проблеми, моля, не се колебайте да се свържете с вашия дилър или с нас чрез телефонната линия за обслужване на клиенти.
ФИНАНСОВИ УСЛУГИ
Dacia Leasing е търговско наименование на Кеос София.  Продуктите и услугите, описани в този сайт, са достъпни само за граждани на Република България. Информацията, съдържаща се в този сайт, не е съобразена със законите на която и да е друга държава.
Всички опции за финансиране и цени подлежат на промяна без предизвестие. Оферти в писмена форма се предоставят при поискване. За да кандидатствате за финансиране е необходимо да сте навършили най-малко 18 години и да сте гражданин на Република България. Кеос София ЕАД си запазва правото да изменя или оттегля опции за финансиране по всяко време без предизвестие. Цените на превозните средства са препоръчителни цени на дребно на производителя и са точни към момента на тяхното публикуване, с включени 20% ДДС и препоръчаната от производителя пътна такса.Лизинговият калкулатор има изцяло информативен характер, същият не представлява оферта и не обвързва издателя с условията посочени в него при приемане, както и не съставлява преддоговорна информация по смисъла на Закона за потребителския кредит. Сключването на договор подлежи на вътрешно одобрение от страна на финансовата институция. След като се запознае с особеностите на конкретната сделка, финансовата институция може да Ви предложи други условия за сключването ѝ. Снимките на автомобилите са илюстративни.
ОФЕРТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Всички оферти за финансиране и цени подлежат на промяна без предизвестие. Оферти в писмена форма се предоставят при поискване. Трябва да сте навършили най-малко 18 години и да бъдете гражданин на Република България, за да кандидатствате за финансиране. Показаните примери са приложими за модели, които са поръчани, закупени нови и регистрирани по време на срока на офертата (попитайте вашия дилър за подробности). Кеос София си запазва правото да изменя или оттегля оферти по всяко време без предизвестие. Цените на превозните средства са препоръчителни цени на дребно на производителя и са точни към момента на тяхното публикуване, с включени 20% ДДС и препоръчаната от производителя пътна такса. При наличност. 0% финансиране се отнася само за закупуване на разсрочено плащане, освен ако не е посочено друго.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА "БИСКВИТКИ"
Когато посетите нашия сайт, ние може да поставим "бисквитка" във вашия компютър.
"Бисквитката" не ни дава възможност да ви идентифицираме. Като цяло, тя записва информация за начина, по който компютърът ви се движи из нашия сайт (кои страници сте разглеждали, дата и час, и т.н.), което можем да прочетем следващия път, когато ни посетите. Тя съдържа информация, която сте ни предоставили. По този начин няма да се налага да попълвате формуляра следващия път, когато посетите сайта. Тази информация ще се съхранява в компютъра ви за определен период от време. С настоящото ви уведомяваме, че можете да забраните записването на "бисквитките", като конфигурирате вашия браузър по следния начин: ако сърфирате в Интернет с Internet Explorer 3 или 4 (Microsoft): кликнете върху "display", "options", "advanced". Сред различните предупреждения, които можете да активирате, четвъртото гласи: "предупреди преди приемане на бисквитки", а само в Internet Explorer 4 петото гласи: "винаги отказвай бисквитки".
Вижте подробната информация за бисквитките, които се използват на сайта ни на тази страница .
СОЦИАЛНА МЕДИЯ DACIA
Ако използвате Социалната медия на Кеос София или Dacia, моля, не забравяйте, че тя се предоставя чрез социални медии, които имат свои собствени функции, условия и политики за поверителност. Трябва да сте наясно, че тези функции са част от социалните медии и се подчиняват на условията и политиката за поверителност на социалните медии. Уверете се, че сте ги прочели внимателно и че сте проверили вашите лични настройки, за да се гарантира, че сте доволни от начина, по който вашата информация ще бъде използвана от социалните медии. Социалната медия на Dacia може да се възползва от тези функции, но Кеос София не ги контролира и не носи отговорност за тях.
ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Вие посещавате сайта на свой собствен риск. При никакви обстоятелства Dacia или членове на нейната мрежа не могат да бъдат подвеждани под отговорност за щети, преки или косвени, включително, но не само, загуба, загуба на данни или програми или финансови загуби, произтичащи от достъпа до или използването на този сайт или който и да е от свързаните към него сайтове (с изключение на телесна повреда или смърт, причинени от наша небрежност). Информацията за моделите и техните характеристики се отнася до тяхното описание в момента, в който са публикувани онлайн, или към момента на актуализация на различните страници. Информацията се предоставя единствено като насока и не трябва да се тълкува като съставляваща оферта за сключване на договор за продукти или услуги, издадена от Кеос София ЕАД, неговите клонове или членовете на неговата мрежа. Може да възникват грешки или пропуски. Достъпът до продуктите и услугите, представени на сайта, може да подлежи на ограничения. Следователно, вие трябва да се уверите, че законът на държавата, от която сте направили връзката, ви позволява достъп до нашия сайт.
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА УСЛОВИЯТА
Кеос София ЕАД си запазва правото да променя и актуализира достъпа до сайта и условията по всяко време и вие приемате да бъдете обвързани от всякакви подобни изменения. Поради това редовно трябва да разглеждате тези страници, за да проверявате условията.