УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА DACIA.BG

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ САЙТ
С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между посетители и уебсайта https://dacia.bg/terms натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон разположен на уебсайта се счита, че Вие приемате и сте съгласни с описаните по долу Общи условия. В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля да напуснете уебсайта. Този сайт е създаден и се управлява от Кеос София ЕАД- официален вносител на автомобили от марката Дачия за България. Дружеството e регистрирано по Търговския закон на Република България и вписано в Търговския регистър с ЕИК: 131481045 с адрес на управление и кореспонденция в гр. София, бул.“Г.М.Димитров“16 А, Лендмарк Изток Тауър, ет.2, представлявано и управлявано от Калина Йорданова- Изпълнителен директор, тел за връзка: 070012212.; адрес: София, бул. Г.М. Димитров 16А, етаж 1. Кеос София е създало този сайт, за да можете да получавате най-новата информация за продуктите и услугите на Dacia които се предоставят от него и от Дилърската мрежа на Dacia. Надяваме се ползването на сайта да бъде удоволствие за вас. Тези условия изключват всяко друго споразумение, сключено между вас и Кеос София или Дилърската мрежа на Dacia по отношение на използването на сайта. Вие се съгласявате, че Кеос София не носи отговорност към вас за загуба или щета върху имущество, произтичаща от вашето неизпълнение на задълженията, посочени в настоящия документ.
ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Всички права на собственост върху сайта, илюстрациите, изображенията, звука, текста, анимацията и други материали, които фигурират в него принадлежат на Кеос София свързани с с него лица, лицензодатели или партньори ,освен ако не е посочено друго. Всички права са строго запазени. Вие нямате право да копирате, изменяте, възпроизвеждате в каквато и да е форма информацията и материалите от сайта или по друг начин да използвате сайта или да извършвате действие, което нарушава пеава на интелектуална собственост.
ПАРОЛИ И КОДОВЕ ЗА ДОСТЪП
По време на процедурата по регистрация трябва да въведете име на профил и парола. Вие носите цялата отговорност за спазването на поверителност по отношение на името на профила и паролата, както и за всички дейности, извършени от вашия профил. Вие се задължавате (i) да информирате Кеос София незабавно за всяко неоторизирано използване на вашия профил и / или вашата парола и / или всяко нарушение на сигурността; и (ii) да се уверявате в края на всяка сесия, че сте прекъснали връзката правилно.
ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
Този сайт предоставя информация за продуктите и услугите от марката Dacia, предлагани на територията на Република България. Периодично може да бъде представяна специфична географска информация, свързана с продуктите и услугите. Моля да се консултирате с вашия дилър преди да поемете каквито и да е ангажименти. Въпреки че полагаме всички разумни усилия, за да гарантираме, че информацията в сайта е най-нова и точна, понякога спецификациите на превозните средства, услугите и цените могат да се променят без предупреждение. Поради интерактивното естество на сайта конфигурацията е само с илюстративна цел. Затова трябва да се свържете с дилър за конкретни детайли. На страниците на дилъра ще намерите информация, свързана с налични, в това число употребявани превозни средства. Моля, проверете внимателно текста.
НАЛИЧНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
По отношение на наличните превозни средства, показани на сайта, регистрирането на вашите данни по никакъв начин не представлява продажба или резервиране на избраното превозно средство/средства. Наличните превозни средства, показани на сайта, са във формата на покани и продажбите следва да се осъществяват с дилъра, който ги представя.
УСЛУГИ
Услугите, предлагани в сайта, се предоставят от членовете на мрежата на Dacia, участващи в тази кампания. Моля да се свържете с вашия участващ дилър за повече подробности. Показаните цени са препоръчителни.
ДИЛЪРСКА МРЕЖА НА RENAULT
Оторизираните дилъри на Dacia са експерти в предоставянето на информация за всички наши продукти. Винаги се консултирайте с вашия дилър. Дилърите са независими юридически лица от Кеос София и всякакви ангажименти за закупуване на продукти или услуги се осъществяват между вас и вашия дилър. Някои страници и информация в този сайт са събрани от вашия дилър и отговорността за подобна информация се носи от съответния дилър. Все пак, ако имате някакви проблеми, моля, не се колебайте да се свържете с вашия дилър или с нас чрез телефонната линия за обслужване на клиенти.
ФИНАНСОВИ УСЛУГИ
Dacia Leasing е търговско наименование на Кеос София.Продуктите и услугите, описани в този сайт, са достъпни само за граждани на Република България. Информацията, съдържаща се в този сайт, не е съобразена със законите на която и да е друга държава.
ОФЕРТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Всички оферти за финансиране и цени подлежат на промяна без предизвестие. Оферти в писмена форма се предоставят при поискване. Трябва да сте навършили най-малко 18 години и да бъдете гражданин на Република България, за да кандидатствате за финансиране. Показаните примери са приложими за модели, които са поръчани, закупени нови и регистрирани по време на срока на офертата (попитайте вашия дилър за подробности). Кеос София си запазва правото да изменя или оттегля оферти по всяко време без предизвестие. Цените на превозните средства са препоръчителни цени на дребно на производителя и са точни към момента на тяхното публикуване, с включени 20% ДДС и препоръчаната от производителя пътна такса. При наличност. 0% финансиране се отнася само за закупуване на разсрочено плащане, освен ако не е посочено друго.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА "БИСКВИТКИ"
Когато посетите нашия сайт, ние може да поставим "бисквитка" във вашия компютър. "Бисквитката" не ни дава възможност да ви идентифицираме. Като цяло, тя записва информация за начина, по който компютърът ви се движи из нашия сайт (кои страници сте разглеждали, дата и час, и т.н.), което можем да прочетем следващия път, когато ни посетите. Тя съдържа информация, която сте ни предоставили. По този начин няма да се налага да попълвате формуляра следващия път, когато посетите сайта. Тази информация ще се съхранява в компютъра ви за определен период от време. С настоящото ви уведомяваме, че можете да забраните записването на "бисквитките", като конфигурирате вашия браузър по следния начин: ако сърфирате в Интернет с Internet Explorer 3 или 4 (Microsoft): кликнете върху "display", "options", "advanced". Сред различните предупреждения, които можете да активирате, четвъртото гласи: "предупреди преди приемане на бисквитки", а само в Internet Explorer 4 петото гласи: "винаги отказвай бисквитки".
СОЦИАЛНА МЕДИЯ DACIA
Ако използвате Социалната медия на Кеос София или Dacia, моля, не забравяйте, че тя се предоставя чрез социални медии, които имат свои собствени функции, условия и политики за поверителност. Трябва да сте наясно, че тези функции са част от социалните медии и се подчиняват на условията и политиката за поверителност на социалните медии. Уверете се, че сте ги прочели внимателно и че сте проверили вашите лични настройки, за да се гарантира, че сте доволни от начина, по който вашата информация ще бъде използвана от социалните медии. Социалната медия на Dacia може да се възползва от тези функции, но Кеос София не ги контролира и не носи отговорност за тях.
ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Вие посещавате сайта на свой собствен риск. При никакви обстоятелства Кеос София или членове на неговата мрежа не могат да бъдат подвеждани под отговорност за щети, преки или косвени, включително, но не само, загуба, загуба на данни или програми или финансови загуби, произтичащи от достъпа до или използването на този сайт или който и да е от свързаните към него сайтове (с изключение на телесна повреда или смърт, причинени от наша небрежност). Информацията за моделите и техните характеристики се отнася до тяхното описание в момента, в който са публикувани онлайн, или към момента на актуализация на различните страници. Информацията се предоставя единствено като насока и не трябва да се тълкува като съставляваща оферта за сключване на договор за продукти или услуги, издадена от Кеос София или членовете на неговата дилърска и сервизна мрежа мрежа. Може да възникват грешки или пропуски. Достъпът до продуктите и услугите, представени на сайта, може да подлежи на ограничения. Следователно, вие трябва да се уверите, че законът на държавата, от която сте направили връзката, ви позволява достъп до нашия сайт.
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА УСЛОВИЯТА
Кеос София си запазва правото да променя и актуализира достъпа до сайта и условията по всяко време и вие приемате да бъдете обвързани от всякакви подобни изменения. Поради това редовно трябва да разглеждате тези страници, за да проверявате условията.