ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Groupe Renault вярва, че защитата на личните данни е съществено важна за изграждането на взаимоотношения на доверие с клиентите. Ето защо Групата гарантира максимална прозрачност в обработката, която осъществява на личните данни, предоставяни от клиентите й, или които събира чрез различните договори с клиентите си.

Целта на тази Политика за поверителност е да ви предостави подробна информация относно условията за обработката на Вашите лични данни от Groupe Renault, както и правата и опциите, които имате за контролиране на личните си данни и за защита на тяхната поверителност.
В ТАЗИ ПОЛИТИКА ЩЕ ОТКРИЕТЕ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

В ТАЗИ ПОЛИТИКА ЩЕ ОТКРИЕТЕ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

Groupe Renault продължава да гарантира съответствие с регламентите за защита на личните данни (по-долу наричани „лични данни“) и го поставя в основата на своите етични принципи, както е описано в  Политиката на Групата за защита на личните данни.     
В ТАЗИ ПОЛИТИКА ЩЕ ОТКРИЕТЕ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:
Groupe Renault продължава да гарантира съответствие с регламентите за защита на личните данни (по-долу наричани „лични данни“) и го поставя в основата на своите етични принципи, както е описано в Политиката на Групата за защита на личните данни,.
1. КОЙ ОБРАБОТВА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Groupe Renault е международна група:
 • Включваща марките Renault, Dacia, Alpine, Renault Samsung Motors и Lada,
 • Състояща се от различни юридически лица във Франция и чужбина, отговарящи по-специално за производството, дистрибуцията на автомобили и части и продажбата на услуги като свързани услуги, поддръжка, гаранция и финансиране,
 • И чиято компания майка е Renault SAS, намираща се във Франция на „Ке Льо Гало“ № 13/15, Булон-Бианкур 92100.

Groupe Renault също така разчита на мрежа от оторизирани дистрибутори, за да продава автомобилите от нейните марки и свързани продукти и услуги.

Компаниите от Groupe Renault и/или нейната мрежа от дистрибутори може да събират и обработват Ваши лични данни. Тяхната отговорност при обработката на Вашите лични данни варира в зависимост от компанията в Групата или от дистрибуторската мрежа, с която сте споделили личните си данни, и ролята, която играят в различните предоставяни услуги и продукти. За целите на този документ „ние“ или „Renault“ се отнася за Renault SAS, „Рено Нисан България” ЕАД и дистрибуторската мрежа на Renault България.

Най-общо, следните компании са съвместни администратори по смисъла на приложимите регламенти за лични данни:

„Рено Нисан България” ЕАД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК: 131481045 с адрес на управление и кореспонденция в гр. София, бул.“Г.М.Димитров“16 А, Лендмарк Изток Тауър, ет.1, представлявано и управлявано от Хаким Бутера - Изпълнителен директор. Данните за контакт на длъжностното лице за защита на личните данни са както следва – Дарина Пейчева, имейл адрес dpo@renault.bg

и членовете на нейната мрежа – списъкът с компании и техните данни за контакт е наличен тук.

В някои случаи Renault SAS и „Рено Нисан България” ЕАД могат също да обработват Вашите лични данни като независими администратори на лични данни. Данните за контакт на длъжностното лице на Renault SAS за защита на личните данни са както следва: Renault SAS, Правен отдел – длъжностно лице за защита на данните, „Ке Льо Гало“ № 13/15, Булон-Бианкур 92100.
2. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ?
„Лични данни“ означава всякаква информация, която може да се използва, за да Ви идентифицира пряко (например името Ви) или непряко (например чрез уникален клиентски номер).

Ние се задължаваме да събираме само личните данни, които са необходими за всяка от целите, за които обработваме Вашите лични данни.

Личните данни, които събираме, зависят от нашето взаимодействие с Вас и може да включват информация за:
 • Вашата самоличност и данни за контакт (фамилия, собствено име, пощенски адрес, имейл, телефон и др.),
 • Данни, свързани с Вашето лично и/или професионално положение (семейно положение, социално-професионална категория и др.),
 • Вашите данни за плащане и трансакции (тип плащане, предоставена отстъпка и др.),
 • Данни, свързани с нашите търговски взаимоотношения, по-специално нашите взаимодействия и договори (история на поръчките, следпродажбено обслужване, договори за услуги, игри, взаимодействие с нашия кол-център и др.),
 • Идентификационните данни на Вашия автомобил (марка, модел, регистрационен номер, VIN номер и др.),
 • Вашите геолокационни данни (Вашето съгласие се изисква, когато е необходимо съгласно регламентите),
 • Данни, свързани с употребата на автомобила (километраж, пътуване, употреба на мултимедийна система и др.) и, където е приложимо, неговия акумулатор/батерия (ниво на заряд и др.),
 • Ако имате свързан автомобил, данни, позволяващи контрол над автомобила и, където е приложимо, неговия акумулатор/батерия (заключване/отключване, предварителна климатизация, програмиране на зареждането на батерията и др.), свързани с режима на шофиране (употреба на бутони за управление, ускорение, спиране и др.) или с предоставянето на свързани услуги или приложения в автомобила,
 • Данни, необходими за осъществяване на програми за лоялност, директен маркетинг, пазарно проучване или анкети (например Вашите предпочитания за автомобила),
 • Данни, свързани с Вашите дигитални профили (онлайн акаунти),
 • Данни, свързани с употребата на нашите уебсайтове и мобилни приложения, както и нашите известия (брой посещения, посетени страници, отворени съобщения и др.).
Ето защо данните, необходими, за да отговорим на Ваша заявка или да удовлетворим условията на договор или законово задължение, се посочват във формулярите за събиране на данни. Ако не желаете да предоставите задължителната информация, може да не успеем да обработим Вашата заявка или да ви предоставим съответните услуги. Другата информация е предназначена да можем да Ви опознаем по-добре, и по-специално да Ви изпращаме персонализирани реклами. Ето защо тази информация е опционална.
Призоваваме Ви да ни информирате редовно в писмен вид за всякакви промени във Вашите лични данни.
Продуктите и услугите, които предлагаме, са предимно за възрастни. Ето защо не осъществяваме специфична обработка на данни на непълнолетни лица.
3. ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Ние ще Ви предоставим обяснения, свързани с контекста на събирането на Вашите лични данни, целите, за които ги обработваме, и срокът, за който ги съхраняваме.
3.1 КОНТЕКСТ НА СЪБИРАНЕТО
Ние събираме Вашите лични данни, по-специално когато:
 • Посещавате някой от нашите уебсайтове, който може да използва бисквитки или други средства за проследяване,
 • Се свързвате с нас чрез онлайн формуляр, имейл, телефон, чат на живо, посещение в дилърство или чрез други средства,
 • Участвате в игра или събитие или се абонирате за някой от нашите бюлетини,
 • Закупите автомобил или услуга (поддръжка, ремонт, гаранция, свързани услуги),
 • Използвате свързан автомобил,
 • Отговорите на някое от нашите проучвания или анкети за удовлетвореност,
 • Създадете потребителски профил, за да получите достъп до нашите услуги от Вашия компютър или смартфон,
 • Взаимодействате с нас в социалните медии, включително чрез бутоните Like, Share или Tweet за Facebook, Instagram и Twitter на страниците на Renault, което може да доведе до събиране и обмяна на лични данни между социалните мрежи и нас.
Ние също така можем да получим информация за Вас чрез други компании в нашата група или партньори с Ваше съгласие, когато това се изисква от регламентите.
3.2 ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
В контекста на нашите взаимоотношения и в контекста, в който се събират Вашите лични данни, ние можем да използваме Вашите данни, за да:
А - Управляваме нашите първоначални взаимодействия
Б - Управляваме нашите търговски взаимоотношения
В - Управляваме услуги, предоставени от Вашия свързан автомобил и приложения в автомобила
Г - Провеждаме проучвания и анализи
Д - Управляваме нашите маркетингови дейности
3.2А УПРАВЛЯВАМЕ НАШИТЕ ПЪРВОНАЧАЛНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Цели
Правно основание
Последващи посещения на нашите уебсайтове или мобилни приложения и управление на техните дейности и сигурностТази обработка е базирана на Вашето съгласие бисквитки да се съхраняват/четат на Вашето устройство (вижте нашата политика за бисквитките) и на нашите законови интереси (да Ви предоставим сигурни сайтове и приложения)
Заявки за информация, оценки/оферти, тестдрайв (и евентуално събиране на глоби, свързани с този тестдрайв) и др.Тази обработка е обоснована чрез преддоговорни отношения, произтичащи от Вашата заявка или нашите законови задължения (сътрудничество с властите за събиране на глоби)
Навигация и взаимодействие с нашата фен страница във FacebookТази обработка е обоснована чрез договорните отношения, които имате като потребител на Facebook. В този контекст Рено Нисан България ЕАД и Facebook са съвместни администратори на данни.
Обръщаме Ви внимание, че Facebook осъществява отчети за дейността и статистиката в анонимна форма от посещения във „фен страницата“ за целите на управлението на промоции на дейността на Renault и може също да ги използва, за да подобри системата за рекламиране на Facebook. Можете да получите повече информация за това как Facebook обработва лични данни, като се консултирате с политиката за поверителност на сайта: https://www.facebook.com/about/privacy
3.2.Б УПРАВЛЯВАМЕ НАШИТЕ ТЪРГОВСКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Цели
Правно основание
Управление на Вашата поръчка за автомобил (включително проследяване от производството до доставката), заявка за регистрация, документи, свързани с Вашия автомобил, договори (поддръжка, удължена гаранция, свързани услуги), ремонти, гаранция (включително Вашите заявки за поддръжка), пътна помощ и др.     Тази обработка е обоснована чрез изпълнението на договора, който сте сключили с нас.     
Управление на Вашите потребителски профили и средства за автентикацияТази обработка е обоснована чрез изпълнението на договора, който сте сключили с нас.
Управление на Вашето участие във форуми и общностиТази обработка е базирана на Вашето съгласие.
Управление на Вашите жалбиТази обработка е базирана на нашите законови интереси (предотвратяване на правни действия)
Отговор на възможни заявки от Ваша страна за упражняване на права във връзка с Вашите лични данни (вижте раздела за „Вашите права“)Тази обработка е базирана на нашите законови задължения и може да включва проверка на самоличността Ви
Управление на нашите анкети за удовлетвореност, управление и отговор на Вашите мнения, за да подобрим удовлетвореността на клиентите и нашите продукти и услугиТази обработка е базирана на нашите законови интереси (да подобрим нашите продукти и услуги)
Управление на нашата консолидирана база данни от настоящи и потенциални клиентиТази обработка е базирана на нашите законови интереси (да имаме актуален и консолидиран поглед над данните)
Управление на Вашите взаимоотношения с автомобила, по-специално различните операции, които се извършват в автомобила ВиТази обработка е базирана на нашите законови интереси (да проследяваме качеството на продуктите си)
Изтегляне на автомобил от пазара поради проблем с качествотоТази обработка е базирана на нашите законови задължения (регламентите за дефектни продукти) и на нашите законови интереси (да гарантираме качеството на продуктите си)
Когато се свързвате с нашите кол-центрове, нашата цел е да отговорим на очакванията Ви по най-добрия начин. За да подобряваме качеството на нашите услуги и да обучаваме и оценяваме нашите служители, Вашите разговори може да се записват. Но Вие можете по всяко време да възразите на това, без да посочвате причина.
3.2.В ПРОВЕЖДАМЕ ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ
Провеждаме проучвания и анализи, за да измерим своето представяне, да оценим качеството на продуктите и услугите си и нивото на удовлетвореност на клиентите, за да ги подобряваме постоянно.
Цели
Правно основание
Каним Ви да отговаряте на нашите проучвания в контекста на разработката на нови продукти и услуги и за да оценим имиджа на бранда сиТази обработка е базирана на Вашето съгласие
Правим анализи, за да измерим търговското си представяне, включително ефективността на маркетинговите си операцииТази обработка е базирана на нашите законови интереси (да измерваме представянето на дейността си)
Проучване и разработка на нови продукти и услугиТази обработка е базирана на нашите законови интереси (да подобрим нашите продукти и услуги)
Осигуряваме качеството на нашите автомобили и части, включително проучвания на инциденти и издръжливостТази обработка е базирана на нашите законови интереси (да подобрим нашите продукти)
Провеждаме анализи, за да подобрим удовлетвореността на клиентитеТази обработка е базирана на нашите законови интереси (да подобрим нашите продукти и услуги)
3.2.Г УПРАВЛЯВАМЕ НАШИТЕ МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ
Цели
Правно основание
Изпращаме рекламни кампании (дигитални и други) и бюлетиниТази обработка е базирана на Вашето съгласие и/или на нашите законови интереси (да Ви предоставяме подходяща информация)
Игри и състезания, събития и спонсорствоТази обработка е базирана на договора (приемане на правилата)
Онлайн таргетирана реклама, персонализация на съдържаниетоТази обработка е базирана на Вашето съгласие бисквитки да се съхраняват/четат на Вашето устройство (вижте нашата политика за бисквитките)
Усъвършенстван анализ за маркетингова персонализация (профилиране) и подобряване на познанията за клиентите и пазараТази обработка е базирана на нашите законови интереси (да опознаем поведението на нашите настоящи и потенциални клиенти по-добре и/или да Ви осигурим подходящо съдържание)
Ние анализираме личните данни на нашите настоящи и потенциални клиенти, както данните, които са ни предоставили директно (включително данни, свързани с разглеждането на нашите уебсайтове и използването на нашите мобилни приложения след получено съгласие), така и данните от трети страни (след получено съгласие, ако е необходимо), за да създадем алгоритми, които ни дават достъп до и ни позволяват да предвидим техните потенциални интереси и предпочитания към нашите продукти и услуги (използвайки резултати и сегментация).
Тези анализи са предназначени да Ви предоставят персонализирано съдържание като специфични оферти по имейл, съдържание на нашите уебсайтове или уебсайтовете на трети страни и др. Например обработката на тези данни може да ни позволи да Ви изпратим оферти, свързани със сегмента автомобили, който най-вероятно Ви интересува. Това също така ни позволява да не Ви изпращаме рекламни оферти, ако установим, че те не отговарят на Вашите интереси.
Употребата на такива инструменти се определя като профилиране от регламентите. Ние вярваме, че е част от законовите ни интереси да разбираме предпочитанията на нашите настоящи и потенциални клиенти, за да им осигуряваме съдържание, което отговаря на техните нужди или желания. Преценили сме съответните интереси и сме взели мерки, за да гарантираме, че Вашите фундаментални права и свободи не се нарушават.
При желание е налична повече информация по тази тема. Ако не желаете да Ви изпращаме оферти, базирани на профилиране, можете да възразите срещу тях, като се консултирате с раздел „Как да упражнявате правата си“.
3.3 ПЕРИОДЪТ, ЗА КОЙТО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
В съответствие с регламентите, ние се задължаваме да съхраняваме Вашите лични данни само за периода, необходим да постигнем поставените цели, да отговорим на Вашите нужди или да удовлетворим нашите законови задължения.

При определянето на този период ние вземаме предвид по-специално следното:
 • Срока на Вашия договор,
 • Времето, необходимо за обработване на Вашата заявка или жалба,
 • Срока, за който е активен Вашият потребителски профил, освен ако не сте го ползвали в продължение на 3 години,
 • Вашия интерес към нашите брандове,
 • Необходимостта да съхраняваме запис на Вашите взаимодействия с нас за ефективно управление на нашите търговски взаимоотношения. Този период варира в зависимост по-специално от това дали сте закупили автомобил или услуга, като например ремонт, или дали сте взаимодействали с нас единствено, без да сключваме договори,
 • Нашите законови или регулаторни задължения (такъв е случаят конкретно с техническите данни на нашите автомобили).
Когато вече няма нужда да използваме Вашите лични данни, те се изтриват от нашите системи и архиви или се анонимизират, за да не можем вече да Ви идентифицираме. Но може да е необходимо да архивираме някои от Вашите лични данни, за да можем да отговорим на каквито и да е съдебни действия през периода на давност, предвиден в приложимото законодателство.
4. КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
В рамките на Groupe Renault и членовете на мрежата й гарантираме, че само лицата, които са надлежно оторизирани в задълженията и задачите си да обработват Вашите лични данни, имат право на достъп.

Може да споделяме Вашите лични данни с Renault SAS. Може да споделяме Вашите лични данни и с други компании в Groupe Renault като Renault MAI, отговаряща за мобилните дейности (например споделяне на автомобили), или дъщерни дружества, предлагащи финансови услуги като Dacia Leasing след получено съгласие от Ваша страна, когато това се изисква от регламентите. Тези компании може да действат като администратор на лични данни в съответствие с тяхната политика за защита на данните или като обработващ лични данни, за да изпълняват задачи съгласно инструкциите, които сме им дали.

За да обработваме всички или част от Вашите лични данни, ние използваме доверени доставчици, трети страни, които действат като обработващи лични данни лица съгласно нашите инструкции и единствено от наше име, включително:
 • Хостинг, управление или поддръжка на нашите бази данни, уебсайтове и мобилни приложения,
 • Предоставяне на услуги по автентификация,
 • Управление на връзките с клиенти (кол-центрове, инструменти за комуникация и др.)
 • Предоставяне на услуги, свързани с нашия маркетинг, включително изпращането на търговски оферти,
 • Организиране на състезания и събития,
 • Провеждане на проучвания и анкети.
За цялото това споделяне на данни ние гарантираме, че работим само с доверени компании и подсигуряваме тези взаимоотношения (договори, одити, гаранции, тестове за сигурност и др.).

В някои случаи може да споделяме част от личните Ви данни с партньори, които ще ги използват за собствени цели. В тези случаи тези партньори ще действат като администратори на данни и тяхната политика за обработка на лични данни ще бъде приложима за споделените данни. Ние се задължаваме да искаме Вашето съгласие за това споделяне, когато това се изисква от регламентите, или поне да Ви предоставяме опция да възразите.

Ние също така може да ви предложим възможността да използвате Вашите данни за вход в социалните мрежи. Моля, имайте предвид, че в този случай Вие споделяте информацията от профила си с нас. Споделените лични данни зависят от конфигурацията на платформата на социалната мрежа. Моля, имайте предвид, че тези социални мрежи прилагат свои собствени политики за поверителност.

И накрая, ние може да сме задължени да споделим личните Ви данни с трети страни, за да спазим законово задължение (например за да съберем пътна глоба след тестдрайв) или административно или правно решение.
5. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?
5.1- Вашите права

Вие имате няколко права съгласно регламентите за защита на личните данни:

Право да възразите срещу обработката на Вашите лични данни, при условие че имате основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, и право да поискате обработката на Вашите лични данни да бъде ограничена в някои случаи, предвидени в регламентите.

Право да възразите срещу всякакво търговско привличане на клиенти: можете по всяко време да заявите, че не искате да получавате нашите съобщения, свързани с нашите предложения, новини и събития. Това право по-специално може да се упражнява чрез линка за отмяна на абонамент във всеки маркетингов имейл. Можете също така да възразите срещу профилирането.

Право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време за целите, за които сме изискали Вашето съгласие.

Право на информация: имате правото да получавате ясна, прозрачна и разбираема информация относно това как използваме Вашите лични данни и относно правата Ви. Тази политика е пример за това.

Право на достъп до Вашите лични данни: имате правото да получавате информация относно обработката на Вашите лични данни (включително данните, които се използват, за какви цели и др.) и копие от тази информация.

Право на поправка: имате правото да коригирате своите данни, ако те са неточни или непълни, въпреки нашите усилия да ги поддържаме актуализирани, позволявайки ни да спазваме задължението си да имаме актуални данни за Вас.

Право на преносимост на данните Ви, т.е. при определени условия, правото да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, общо използван компютризиран формат, както и да могат да бъдат изпратени на трети страни, ако е технически възможно.

Право на изтриване (или право да бъдеш забравен): имате правото данните Ви да бъдат изтрити. Това право може да бъде ограничено с оглед нашите договорни или законови задължения (текущ договор) (по-специално предотвратяване на правни действия).

Накрая, имате правото да подадете жалба до КЗЛЧ относно обработката на Вашите лични данни. Съветваме Ви да се свържете с нас, преди да подадете каквато и да е жалба, за да можем да се опитаме да решим проблема Ви заедно.

5.2- Как да ги упражнявам?

Можете да актуализирате данните си за контакт и да управлявате маркетинговите си предпочитания директно във Вашия потребителски профил (MyRenault, MyDacia и т.н.).

За да упражните някое от правата си, можете да ни изпратите заявката си по всяко време по имейл на dpo@renault.bg, или по пощата на адрес гр. София, бул.“Г.М.Димитров“16 А, Лендмарк Изток Тауър, ет.1. Ние може да изискаме определена информация или документи (документ за самоличност, документ за регистрация на автомобила), когато не успеем да идентифицираме Вас или данните на автомобила Ви.
6. КАК СЕ ПАЗЯТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Вашите лични данни се съхраняват на сигурни сървъри. Ние прилагаме и изискваме от нашите партньори и лица, обработващи данните, подходящи мерки за сигурност и защита на данните в съответствие с най-новите технологии.

Когато обработката на лични данни включва прехвърляне на данни, ние се грижим това прехвърляне да се осъществява в подходящи условия, които гарантират адекватно ниво на защита, сигурност и поверителност.

Когато се създава дигитален профил, въвеждането на парола, която отговаря на нашите стандарти за сигурност, е задължително и е част от нашата политика за поверителност. Ваша отговорност е да я пазите в тайна.

Когато е възможно, Вашите данни се обработват в Европейската икономическа зона (ЕИЗ). Но тъй като някои от нашите доставчици на услуги или техните служители, обработващи лични данни, се намират в държави извън ЕИЗ, Вашите лични данни може се обработват в тези държави. Някои от тези държави може да имат различни регламенти за личните данни от тези на Европейския съюз. В такъв случай (i) обръщаме специално внимание, за да гарантираме, че това прехвърляне се осъществява съгласно приложимите регламенти и (ii) прилагаме предпазни мерки, гарантиращи адекватно ниво на защита на Вашата поверителност и фундаментални права (по-специално, като използваме стандартните договорни клаузи на Европейската комисия). При обикновена заявка, изпратена на адреса, указан в раздела „Какви са Вашите права?“, можем да Ви предоставим повече информация за това прехвърляне (по-специално стандартните договорни клаузи на Европейската комисия).
7. ПРОМЯНА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Ние можем да променяме тази информация периодично. Ще Ви информираме и/или ще искаме Вашето съгласие, когато е необходимо. Затова Ви препоръчваме да проверявате тази политика, винаги когато посещавате нашия уебсайт, за да разгледате последната версия.

Версия 2, актуализирана на 28.10.2020
Тази нова версия е основна поправка на предната версия. Тя е по-достъпна и по-изчерпателна. Тук можете да намерите всички общи условия, ръководещи употребата на Вашите лични данни (по-специално пълния списък с нашите цели). Обработката на Вашите лични данни за свързани услуги и приложения в автомобила вече е включена в тази политика. Предоставяме Ви нова информация за профилирането. Тази версия също така предоставя повече прозрачност относно получателите на Вашите лични данни, във или извън нашата група.