РАЗПОРЕДБИ

С промените в разпоредбите се променят и нашите автомобили! Разгледайте тези промени и предимствата, които те ви предлагат
Dacia Duster на пътя
WLTP
Разходът на гориво и замърсяващите емисии са включени в данните, който са достъпни според протокола WLTP.
Горивен резервоар на Dacia
Наименования на дизелови и бензинови двигатели
Дизелов или бензинов двигател Blue dCI с филтър за твърди частици: положителната промяна.
Dacia – редакционни
REACH
Dacia се ангажира да опазва безопасността и околната среда от рисковете, предизвикани от химически вещества.
Dacia – редакционни
НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ЕТИКЕТИ НА ГУМИТЕ
От 1 май 2021 г. европейският регламент за енергийно етикетиране изисква нов формат на етикетите и регистрацията (EPREL) за нашите нови гуми и гумите, предлагани след закупуване на автомобили.