НОВИ НАИМЕНОВАНИЯ ЗА НОВИ ДИЗЕЛОВИ И БЕНЗИНОВИ ДВИГАТЕЛИ

ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ BLUE DCI
ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ BLUE DCI
С цел да се намалят вредните емисии, новите дизелови двигатели Blue dCi са оборудвани със система за селективна каталитична редукция (SCR*), която работи с AdBlue®. Тази технология постоянно преобразува азотния оксид (NOx), отделян от дизеловите двигатели, в безопасни газове (пара и азот).
Ефективна във всички ситуации, тази технология не оказва влияние върху работата на двигателя Blue dCi. Нейното използване позволява съответствие с нови стандарти, които са по-строги и по-взискателни.
ПРЕДИМСТВА
Със своето съдържание от 32,5% чиста урея и 67,5% деминерализирана вода, AdBlue е безцветен и безопасен воден разтвор.
AdBlue се предлага в повечето бензиностанции.
Автомобилът ви напомня постоянно, когато настъпи време за зареждане на резервоара за AdBlue.
Един пълен резервоар с AdBlue е достатъчен за 6 до 8 пълни** резервоара с гориво.
ТРЯБВА ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ
AdBlue трябва да се използва в чист вид.
Той има собствен резервоар, до който лесно може да се достигне през външна вратичка, споделяна с резервоара за дизелово гориво, или чрез отделна вратичка.
Резервоарът за дизелово гориво не трябва да се пълни с AdBlue и обратно.
В случай на грешка, не стартирайте двигателя, тъй като може да повредите системата SCR.

(*) Селективната каталитична редукция включва впръскване на амоняк (NH3) от AdBlue в катализатора за отработените газове. Химичната реакция предизвиква преобразуване на азотните окиси (NOx) в незамърсяващи газове (пара и безвреден азот).
(**) Потреблението на AdBlue зависи от условията на ползване на автомобила, оборудването и стила на шофиране. Обемът на резервоара за AdBlue зависи от модела – обикновено е между 15 и 20 литра. Цената на AdBlue варира в зависимост от опаковката и допълнителното оборудване, но все пак е атрактивна за потребителите.

БЕНЗИНОВИ ДВИГАТЕЛИ С ФИЛТЪР ЗА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ (FAP)
БЕНЗИНОВИ ДВИГАТЕЛИ С ФИЛТЪР ЗА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ
За да се намалят емисиите на твърди частици, новите бензинови двигатели с директно впръскване вече включват и филтър за твърди частици (FAP) в ауспуха.
Тази технология премахва твърдите частици от отработилите газове като ги улавя в микропореста структура с клетъчна конструкция, а след това ги изгаря чрез автоматичен и много редовен процес на регенерация.
Гамата бензинови двигатели, оборудвани с тази технология, се преименувана в TCe FAP.
ПРЕДИМСТВА
Филтърът за твърди частици не изисква никаква поддръжка.
Той не оказва влияние върху вашето шофиране.
И накрая, не влияе върху разхода на гориво и емисиите на CO2.
ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО
СТАНДАРТ ЗА ЕМИСИИ ПО WLTP
Регламент, по-подходящ за реалното поведение при шофиране и стойности за ежедневно потребление.