ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ

НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДА НА ГОРИВО И ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ

Надеждни и ефективни решения
Мисията на Dacia е да направи закупуването и използването на нов автомобил все по-достъпно. Предлагаме атрактивни и висококачествени автомобили, с надеждни и ефективни технологии. Нашите автомобили са оборудвани с технологии, споделяни в Групата Renault, като по този начин се възползва от целия свой опит в намаляването на разхода на гориво и вредните емисии.
С Dacia ние ви помагаме да играете активна и лесна роля при намаляване на разходите за използване на вашия автомобил. Затова ние ви предлагаме редица решения и технологии, насочени към намаляване на разхода на гориво и емисиите на CO2 преди, по време и след шофиране, като същевременно се оптимизира използването на автомобила.
Регламентите се променят и ние играем важна роля в тези промени. Тя започва с възприемането в световен мащаб на новата процедура за изпитване на леки и лекотоварни автомобили (WLTP). Този нов протокол позволява на потребителите да получат достъп до данни за разхода на гориво и за вредните емисии, които отразяват ежедневната употреба на автомобила с много по-голяма точност.

ПРОМЕНИТЕ В РЕГЛАМЕНТИТЕ WLTP (СТАНДАРТИЗИРАНА В СВЕТОВЕН МАЩАБ ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ЛЕКИ И ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ) И RDE (АНАЛИЗ НА ОТРАБОТЕНИТЕ ГАЗОВЕ В РЕАЛНИ УСЛОВИЯ)

Мисията на Dacia е да направи закупуването и използването на нов автомобил все по-достъпно. Предлагаме атрактивни и висококачествени автомобили, с надеждни и ефективни технологии. Нашите автомобили са оборудвани с технологии, споделяни в Групата Renault, като по този начин се възползва от целия свой опит в намаляването на разхода на гориво и вредните емисии.
С Dacia ние ви помагаме да играете активна и лесна роля при намаляване на разходите за използване на вашия автомобил. Затова ние ви предлагаме редица решения и технологии, насочени към намаляване на разхода на гориво и емисиите на CO2 преди, по време и след шофиране, като същевременно се оптимизира използването на автомобила.
Регламентите се променят и ние играем важна роля в тези промени. Тя започва с възприемането в световен мащаб на новата процедура за изпитване на леки и лекотоварни автомобили (WLTP). Този нов протокол позволява на потребителите да получат достъп до данни за разхода на гориво и за вредните емисии, които отразяват ежедневната употреба на автомобила с много по-голяма точност.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОТОКОЛЪТ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ?
ПРОТОКОЛ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ
Представлява поредица от задължителни изпитания, които удостоверяват съответствието на нормативната уредба с всички нови автомобили на пазара. Целта е да се провери дали всички автомобили отговарят на регламентите за вредни емисии, наричани обикновено „стандарти за намаляване на замърсяването“. Евро 6 е стандартът, който е в сила понастоящем.
Изпитанията се извършват в лаборатория от независими организации (например, UTAC във Франция).
Те се основават на стандартизирани цикли на движение (дължина, скорост, оборудване, температура и др.) и измерват замърсители, емисии на CO2 и разход на гориво за превозни средства с двигатели с вътрешно горене. Като такива, тези измервания ви позволяват да сравнявате ефективността на модели от различни производители. Понастоящем тези данни се публикуват в брошури и на уебсайтовете на производителите.
ОТ NEDC ДО WLTP
ОТ NEDC ДО WLTP
Преди септември 2017 г. лабораторното изпитване NEDC, еталон от 90-те години на XX век, бе действащият протокол за сертифициране. Този протокол морално остаря, тъй като вече не отчита новите разработки в автомобилостроенето. WLTP постепенно замени NEDC.
И все пак, каква е разликата между двата протокола? Като начало, цикълът на шофиране по WLTP е по-дълъг и по-точен от този по NEDC. Изпитателните скорости са по-високи, температурният диапазон е по-широк като се отчита цялото оборудване на автомобила (вж. по-долу). Казано накратко, тези подобрения дават резултати, които са много по-близки до това, което усещате по време на ежедневните си пътувания.


СРАВНЕНИЕ НА NEDC И WLTP
NEDC
Характеристики
  • Дължина на цикъла (мин.): 20
  • Разстояние (км): 11
  • Средна скорост (км/ч): 34
  • Максимална скорост (км/ч): 120
  • % от времето неподвижен: 24

Резултати:
Резултатите от изпитанията са далеч от реалните условия.
По един резултат за модел/двигател/скоростна кутия.


СРАВНЕНИЕ НА NEDC И WLTP
WLTP
Характеристики
  • Дължина на цикъла (мин.): 30
  • Разстояние (км): 23
  • Средна скорост (км/ч): 47
  • Максимална скорост (км/ч): 131
  • % от времето неподвижен: 13

Резултати:
Резултатите от изпитанията са по-близки до реалните условия на ползване.
Минимален резултат и максимален резултат за всеки модел/двигател/скоростна кутия.


Тъй като условията за изпитване са по-близки до реалните условия на ползване, те могат да покажат по-висок разход на гориво и емисии в сравнение с информацията от брошурите. Въпреки това, действителният дневен разход не се засяга. По-скоро, това е по-точно отразяване на разхода на гориво и емисиите, които, в рамките на WLTP, отчитат конкретно типа на автомобила, заедно с избраното оборудване и опции. Освен това, това измерване ще се оценява въз основа на редица резултати, отчитани по време на изпитването. По този начин моделът на автомобила ще има няколко стойности въз основа на неговото оборудване и опции, за разлика от един резултат за модел при протокола по NEDC.
АНАЛИЗ НА ОТРАБОТЕНИТЕ ГАЗОВЕ В РЕАЛНИ УСЛОВИЯ (RDE)
АНАЛИЗ НА ОТРАБОТЕНИТЕ ГАЗОВЕ В РЕАЛНИ УСЛОВИЯ (RDE)
Въпреки че условията на изпитателните цикли по WLTP са по-строги от тези на протокола по NEDC, те все още не отчитат всички параметри на реалното ползване на автомобила, и точно затова се налага анализ на отработилите газове в реални условия (RDE).
Извършен по пътища при реални условия на шофиране, това изпитание допълва сертифицирането по WLTP, като проверява действителните нива на вредните емисии.
Групата Renault вече започна да предоставя на своите клиенти резултатите от изпитанията за вредни емисии на нови автомобили, регистрирани след май 2016 г. За повече информация, отидете на grouperenault.com/RDE.
СРОКОВЕ
ОТ 2017 ДО 2019 Г.
От септември 2017 г. до септември 2018 г. всички нови автомобили на пазара (нов модел/двигател) трябва да бъдат сертифицирани по изпитанието за WLTP.
От септември 2018 г. всички нови автомобили, продавани в търговските представителства, трябва да бъдат сертифицирани чрез WLTP.
От септември 2017 г. до края на 2018 г. с цел да се опрости процеса по отношение на клиентите, регулаторните органи са поискали от всички производители да продължат да съобщават само резултатите по NEDC. Съответно, резултатите на всички автомобили, сертифицирани по WLTP, трябва да се преобразуват в еквивалент на респективните резултати по NEDC до началото на 2019 г.
От януари 2019 г. всички публикувани данни ще бъдат само стойности по WLTP.
ДО ЯНУАРИ 2020 Г.
Заедно с прилагането на протокола за сертифициране по WLTP, стандартът за емисии, който автомобилите трябва да спазват, се развива поетапно към намаляване на въздействието на автомобилите върху околната среда. Това в крайна сметка ще доведе до въвеждането на стандарта Euro 6D през януари 2020 г.
КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА ЗА ВАС?
Важно е да се отбележи, че както ефективността на автомобила, така и реалният разход на гориво не се променят, независимо от използвания сертификационен протокол.
Въпреки това, нивата на CO2 и данните за разхода на гориво, публикувани от производителите, естествено ще се увеличат, тъй като новият протокол по WLTP отразява по-добре реалната експлоатация на автомобила.
Казано по-просто, WLTP е по-точен от NEDC, но не променя реалната ефективност или разхода на който и да е автомобил.

НАШИТЕ АНГАЖИМЕНТИ

Да ви представим ясна и опростена информация за разхода на гориво на вашите автомобили
ПРОЗРАЧНОСТТА И ОПРОСТЕНАТА ФОРМА ВИНАГИ СА БИЛИ ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ НА МАРКАТА DACIA.
В началото на 2018 г. Dacia пусна на пазара първите автомобили, сертифицирани по новата процедура. А в началото на септември 2018 г. всички нови автомобили Dacia, продавани в мрежата, ще получат сертификация по WLTP.

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

Предлагаме ви интелигентни решения за още по-големи икономии.
С Dacia можете да се възползвате от най-добрите технологии, предлагани от Групата Renault
Dacia – Разход
Технологии, насочени към намаляване на разхода
- Вградени функции, включващи индикатор за смяна на предавки, бутон за режим на екологично шофиране, възможност за преглед на пътуването с екологична оценка* и, благодарение на екологично обучение*, съвети в реално време за екологично шофиране за оптимизиране на разхода на гориво.

- Система „Стоп и старт“, целяща намаляване на разхода на гориво, когато автомобилът е спрял.

* Само при новия Duster
Гама на Dacia
Двигатели с пропан-бутан
Dacia предлага и двигатели с пропан-бутан за всеки от своите модели.

С вземането на това решение, вие избирате безопасна и доказана технология, която е по-икономична алтернатива от дизеловото гориво. Това е дериват на рафиниран нефт и природен газ.

Пропан-бутанът се съхранява в течно състояние в резервоара на автомобила, а след това преминава в газообразно състояние преди да изгори в двигателя.

Съответно автомобилите, оборудвани с двигатели с пропан-бутан, предлагат лесна за използване алтернатива, която е по-конкурентна в сравнение с разходите при бензина. Освен това, пропан-бутанът е и по-екологичен, с 10% по-малко емисии на CO2 от бензиновите автомобили и много ограничени вредни емисии (например, фини частици). Като такъв, пропан-бутанът предлага чисто решение за шофиране в градска среда.